Amazing Show - A Rooster

#服裝造型

演員:

巴弟 飾 一隻雞

傅小絹 飾 貴枝

馬瑞洪 飾 福哥

湯茹涒 飾 阿雪

導演:林宏叡 Reago Lin

製片:張容榕 Jung-Jung Chang

攝影:高興萱 Hsing Hsuan Kao

攝影大助:許敦閔 Dun Min Xu

燈光:陳又銘 Yu Min Chen

燈光大助:謝宗穎 Zong Ying Xie

場務:劉弘毅 Hongyi Liu、何建宏 Google Ho

服裝:陳芃諭 ppyzc、程宜榛 YI-Chen Cheng

美術:徐嘉君 Chia-Chun Hsu

美術助理:郭佳妤 Jia-Yu Guo

化妝:黃泳淇 Yong Qi Huang、湯寧 Tang Ning

動物管理:李思諭 Si-Yu Li

動物管理助手:張寧 Ning Chang

平面設計:李威 Lee Wei

剪接/調色:林宏叡 Reago Lin

特別感謝: 北海道生鮮超市、美娜士理髮廳、KINKS老房子

PENGYU.Z.CHEN © ALL RIGHTS RESERVED